eap-logo

Eurostandard Sp. z o.o. jako pierwsza firma w Polsce oferuje pracodawcom programy wspierania pracowników  (ang. Employee Assistance Programs).

EAP skierowane są głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw. Celem tego typu programów jest umożliwienie pracownikom dostępu do informacji ułatwiających rozwiązywanie problemów dotyczących zarówno wykonywanej pracy jak również sfer życia prywatnego.

Eurostandard Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu pomocy informacyjnej dla pracowników dzięki, której pracodawca umożliwia pracownikom całkowite skupienie się na pracy.

Wsparcie oferowane pracownikom  zawiera m.in.:

- pomoc psychologiczną,
- informacje medyczną
- profilaktykę zdrowotną,
- poradnictwo prawne
- informacje dotyczące sieci usługodawców domowych (ślusarze, elektrycy, itp.)
- pomoc psychologiczną i doradztwo personalne dla zwalnianych pracowników
   

Programy EAP pozwalają pracodawcom na zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, nadużywaniem przez pracowników substancji psychoaktywnych, stresem, wypaleniem zawodowym, przemocą w rodzinie, wykorzystaniem seksualnym, itp.

Minimalizowne są koszty związane z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz brakiem wydajności pracy.


Zakres tematyczny wsparcia/konsultacji udzielanego pracownikom w ramach EAP:

Problemy rodzinne

- Konflikty w związkach małżeńskich
- Konflikty w związkach nieformalnych
- Trudności z małymi i dorastającymi dziećmi
- Trudności z ludźmi starszymi
- Żałoba w rodzinie
- Ciężka choroba bliskich
- Przemoc: fizyczna, psychiczna, emocjonalna, finansowa
- Trudności finansowe, np. alimentacyjne, kredytowe

Problemy w pracy

- Konflikty z kolegami lub przełożonymi
- Nagła zmiana warunków pracy
- Nadmierny stres
- Przepracowanie

Problemy osobiste

- Wszelkie trudności, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
- Problemy emocjonalne: np. ciągła irytacja, łatwe wpadanie w zmiany nastroju
- Nadmierna presja, stres
- Kryzys osobisty, związany z utratą zdrowia, ważnej osoby, pozycji, itp.
- Nadużywanie alkoholu
- Uzależnienia: od alkoholu, nikotyny, leków, narkotyków
- HIV, AIDS

(c) 1992 - 2005 Eurostandard Sp. z o.o.                                                                                                                                           e-mail: biuro@eurostandard.com.pl