Info-Assistance

Eurostandard Sp. z o.o. jako pierwszy w Polsce proponuje usługi Info-Assistance. Polegają one na zagwarantowaniu szybkiego dostępu do rozbudowanych i szczegółowych baz danych, zawierających informacje z zakresu zleconego przez klienta.
W wersji Info-Med Assistance oferowane one są w pakietach z produktami towarzystw ubezpieczeniowych, firm farmaceutycznych oraz placówek medycznych. Info-Assistance tworzy wartość dodaną dla klientów poprzez dostarczenie kompleksowej informacji np. medycznej ściśle związanej z naturą ubezpieczenia, jego zakresem, specyfiką oferowanych świadczeń.

Zachęcamy do korzystania z Info-Assistance jako formy bankassistance dedykowanej najważniejszym klientom np. w ramach programów lojalnościowych. Info-Assistance może być także elementem obsługi ubezpieczeń medycznych, jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczenia „FinLife – Trafna Diagnoza”, będącego Pakietem Medycznej Asekuracji Powypadkowej. 
Ubezpieczeni otrzymują  za równowartość kilku złotych  miesięcznie nie tylko zwrot kosztów powypadkowych badań, poniesionych w dowolnej placówce medycznej w Polsce lecz także wyczerpujące informacje na temat dostępności komercyjnych usług medycznych.  (c) 1992 - 2005 Eurostandard Sp. z o.o.                                                                                                                                           e-mail: biuro@eurostandard.com.pl