eurostandard-logo

 Eurostandard Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1992 r. Głównymi polami działalności spółki są:

- usługi Info-Assistance,
- usługi Call Center,
- realizacja i doradztwo w zakresie Programów Wspierania Pracowników (Employee Assistance Programs)
- pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń,
- pośrednictwo w zakresie usług finansowych, w tym bankowych,
- organizacja i  realizacja usług z zakresu świadczeń medycznych (program SeniorMed),

Udziałowcy


Eurostandard jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XX gospodarczy. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000201850.

Udziałowcami Spółki  są :

1. Fundacja Na Rzecz Doradztwa Dla Polskich Przedsiębiorstw
2. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.
3. Premium Services Sp. z o.o.
4. Osoby prywatne

Władze Spółki

1. Tadeusz J. Grzankowski  - prezes zarządu
2. Michał Wójcik -  vice prezes zarządu


Rada Nadzorcza

1. Michał Galewicz - przewodniczący
2. Bogusław Bamber - członek
3. Joanna Dębowska - członek


Kierownik NZOZ Eurovita

lek. med. Elżbieta Mańczyk
(c) 1992 - 2005 Eurostandard Sp. z o.o.                                                                                                                                           e-mail: biuro@eurostandard.com.pl