Oferta pracy dla agentów - Dlaczego warto współpracować z Eurostandard sp. z o.o.


Na szczególne podkreślenie zasługuje stabilność partnera - Spółka prowadzi działalność i osiąga z niej zyski od 1992 roku i jest zainteresowana wieloletnim partnerstwem ze współpracującymi osobami i firmami.

Spółka oferuje atrakcyjne i konkurencyjne na rynku warunki finansowe dające podstawy do systematycznego zwiększania uzyskiwanych przychodów przy atrakcyjności i różnorodności oferty produktowej, co tworzy możliwość "dopasowania" produktów  praktycznie do każdej sytuacji życiowej potencjalnego klienta.

Agencja tworzy szanse rozwoju zawodowego i awansu w ramach formowanej organizacji oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych na profesjonalnych szkoleniach przygotowywanych przez Spółkę i współpracujących Partnerów.

Agencja ponosi znaczne nakłady finansowe na rozwój sieci i stworzenie warunków do działalności, dając możliwość pracy dla zespołów w lokalach biurowych finansowanych przez Spółkę.

Aby rozpocząć współpracę z Eurostandard Sp. z o.o. należy:

a)     wysłać na adres e-mail lub na adres korespondencyjny Spółki następujące dokumenty:
-       wniosek o podpisanie umowy agencyjnej
-       Curriculum Vitae wraz z dokładnym opisem doświadczenia zawodowego i osiąganych wyników
b)     spotkać się z przedstawicielem Eurostandard
c)     po pozytywnym przebiegu rozmowy dostarczyć do Eurostandard następujące dokumenty: 
-       Ksero dowodu osobistego,
-       numeru REGON i NIP prowadzonej działalności gospodarczej
-       zaświadczenie o niekaralności ważne minimum 2 miesiące
-       numeru konta i nazwy banku 
d)     dokonać wyboru minimum 3 rodzajów produktów i przejść szkolenia organizowane przez Spółkę i zewnętrznych partnerów z zakresu produktu, sprzedaży i specyfiki podmiotów dostarczających dany produkt
e)     podpisać umową agencyjna po uprzednim przedstawieniu w Spółce zaświadczenia o definitywnych i formalnych rozwiązaniu innych umów konkurencyjnych.

(c) 1992 - 2005 Eurostandard Sp. z o.o.                                                                                                                                           e-mail: biuro@eurostandard.com.pl